تبلیغات

شهرک اندیشه فاز 1
بسیار مناسب جهت سرمایه گذاری
50متر بااسانسور،زیر قیمت
فقط 15میلیون نقد ،،،جهت خرید،
نقد40مترمیدی ولی50متر میخری
دارای50میلیون وام،
18میلیون رهن
09359136019بوستانی

 


[ ] [ : ] [ مصطفی ]
[ ]